Cursuri de formare si recalificare profesionala 

Bucatar, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Contabil, Make-up, Cosmetician, Ospatar, Lucrator in comert, Tehnician maseor, Agent securitate

07.03.2019
Cod C.O.R./N.C.:325723

🛑Durata: 8 săptămâni

Acreditat:A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări)

🛑Descriere ocupaţiei

Inspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate:
➡️ instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicării normelor şi reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii şi mediului de muncă; 
➡️ inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, maşinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementărilor legale; 
➡️ se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente; 
➡️ verifică respectarea normelor de securitate a muncii; 
➡️ inspectează locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice; 
➡️ verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producătorului; 
➡️ informează publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementărilor referitoare la igiena şi salubritate, puritatea produselor şi mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi altor produse analoge; 
➡️ informează pe cei care produc, utilizează, întreţin şi repară mijloace de transport, despre măsurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective;
➡️ inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deşeuri şi reziduri periculoase.

🛑Competenţe dobândite

1. Comunicare în limba oficială

2. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

3. Competenţa de a învăţa

4. Competenţe sociale şi civice

5. Dezvoltarea profesională

6. Planificarea activităţilor proprii

7. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

8. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă

9. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

10. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

11. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă

12. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale

13. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

14. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

15. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

🛑Condiţii de acces:

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL sau ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

🛑Beneficii şi oportunităţi:

Recunoaştere profesională a certificatului obţinut, conform legislaţiei în vigoare (OUG 129 / 2000 Republicată).
Certificatul eliberat va fi însoţit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenţă specifice cursului. 
La acest curs veţi dobândi capacităţile solicitate de legislaţia specifică în vederea conducerii şi coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului, precum şi deprinderile/abilităţile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor

Structura cursului respectă Legea 319/2006.
Posibilitatea de achitare în tranşe a taxei de curs.
Costul cursului include toate taxele aferente participării.

Posibilităţile de angajare sunt destul de mari. Acest aspect derivă din obligativitatea operatorilor economici de a angaja personal de specialitate.

🛑Preţ: 500 lei❗️

Pentru consiliere şi detalii:
Str. Elena Doamna Nr. 37, 707027 IAŞI
Tel: 0232- 246.635; 0742-082.334
www.cca-iasi.ro – inscrieri on-line
http://www.cca-iasi.ro/noutati-4/
https://www.facebook.com/pages/Centrul-De-Calificare-Adulti-Iasi/880156338705049

NUMELE NOSTRU STĂ GARANŢIE CALITĂŢII!!!

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.